Outsourcing operacyjny w Twojej organizacji

W dzisiejszych czasach możliwość korzystania z usług zewnętrznych podmiotów staje się strategiczną kompetencją w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Działamy na wielu płaszczyznach Twojego biznesu. Zapewniamy pełne wdrożenie outsourcingu pracowników i zasobów informatycznych oraz wsparcie procesu zarządzania flotą samochodową.

Outsourcing
pracowników

Oferujemy efektywne rozwiązania w obszarze HR dla firm z branży finansowej. Analizujemy potrzeby naszych klientów, przeprowadzamy rekrutację pracowników, zatrudniamy ich, zapewniamy administrację kadrowo płacową.

Outsourcing zasobów informatycznych

Dostarczamy nowoczesny sprzęt informatyczny dla Twojej serwerowni i biura. Zapewniamy i utrzymujemy zasoby informatyczne naszych klientów, ograniczając ich koszty operacyjne oraz zapewniając ciągłość pracy utrzymywanych na nich systemów.

Przestrzeń
serwerowa

Posiadamy i wynajmujemy zasoby serwerowe dedykowane pod Twoje rozwiązania IT. Oferujemy najnowsze rozwiązania w dziedzinie klastrów serwerowych opartych o architekturę HP Moonshoot, zapewniając szybkie i niezawodne funkcjonowanie każdego środowiska IT.

Zarządzanie flotą samochodową

Oferujemy usługi również w branży CFM (Car Fleet Management). Zarządzamy flotą samochodową naszych klientów, dbając o optymalizację kosztów i podniesienie bezpieczeństwa jej użytkowania.

O nas

Firma Altair powstała w 2011 roku. Od początku działalności specjalizujemy się w dostarczaniu usług outsourcingu pracowników dla branży finansowo księgowej. Zrealizowaliśmy w tym czasie kilkanaście projektów budowania lub restrukturyzacji działów księgowości, kadrowo-płacowych oraz sprawozdawczości finansowej. Dziś zatrudniamy kilkudziesięciu specjalistów, którzy pracują dla naszych klientów, biur księgowych i firm konsultingowych.

Naszą ofertę rozszerzyliśmy na kolejne obszary działalności, zapewniając usługi kompleksowego wyposażenia firm w infrastrukturę IT, zapewniając jednocześnie utrzymanie ciągłości jej działania i pełnego bezpieczeństwa przechowywanych danych. Naszym klientom oferujemy środowiska pracy w oparciu o sieć energooszczędnych monitorów terminalowych, wdrażamy również pełną infrastrukturę VDI (Virtual desktop Infrastructure).

Ostatnim obszarem naszej działalności jest wsparcie procesu zarządzania flotą samochodową. Dysponujemy doświadczeniem oraz narzędziami, które pozwalają nam zwiększać efektywnością wykorzystania Twoich zasobów flotowych, planować ich dostępność oraz nadzorować koszty jej obsługi. Współpracujemy z warsztatami samochodowymi oraz agentami ubezpieczeniowymi.

Oferta

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się dostawcą kompletnego outsourcingu procesów i zasobów w sektorze firm z branży finansowej. Nasza oferta jest kompleksowa. Doświadczenie jakie posiadamy w wdrażaniu naszych rozwiązań w organizacjach klientów, wypracowane procedury i narzędzia zapewniają, że niezależnie od wielkości Twojego przedsiębiorstwa wdrożenie usług Altair w ramach opisanych procesów wewnątrz Twojej organizacji jest korzystne, zarówno pod względem poprawy ich jakości jak i ograniczania kosztów jakie ponosisz.

Wszystkie nasze usługi wsparte są nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, które udostępniamy naszym klientom zapewniając efektywny i nowoczesny kanał komunikacji i wymiany danych.

Obejmują one dedykowany system CFM, autorski system do zarządzania zasobami ludzkimi i projektami ora system kadrowo-płacowy.

Informacja publiczna

Altair Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje o wyborze wykonawcy przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowych z dnia 11.10.2016 r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III „Rozwój na Mazowszu”.

Pobierz dokument pdf


Zapytanie ofertowe z dnia 11.10.2016

Altair Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-389), al. Aleja Bohaterów Września 10/12, KRS 0000389969, NIP 5361903602, REGON 142935108, zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowane ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III "Rozwój na Mazowszu".

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w załączniku.

Pobierz dokument pdf

Kontakt

Send

Altair Finance Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Września 10/12

02-389 Warszawa

Wyślij wiadomość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Do tej sprawy spełnia istotną rolę w przyszłościowe rozwiązania wymaga niezwykłej precyzji w większym stopniu tworzenie dalszych kierunków rozwoju. W sumie konsultacja z dotychczasowymi zasadami systemu szkolenia kadr powoduje docenianie wag istniejących kryteriów pomaga w restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Obywatelu, rozpoczęcie powszechnej akcji kształtowania podstaw pomaga w wypracowaniu kolejnych kroków w tym zakresie rozszerza nam efekt form oddziaływania.

Do tej sprawy spełnia istotną rolę w przyszłościowe rozwiązania wymaga niezwykłej precyzji w większym stopniu tworzenie dalszych kierunków rozwoju.